Vaša oceľ
  v dobrých rukách.

Riadenie

V Norimbergu, len niekoľko kilometrov od miesta, kde Hans Wiegel v roku 1948 začal so žiarovým zinkovaním bije ešte aj dnes srdce združenia stredne veľkých podnikov. Odtiaľ správa Wiegel riadi, radi a podporuje mnohé samostatne právne činné jednotky skupiny Wiegel. Skúsenosti a trendy sa spájajú a sprístupňujú všetkým závodom. Zákazníci tak profitujú vo všetkých závodoch z celého spektra výkonov a zo sústredeného know-how jedného z vedúcich ochrancov proti korózii v Európe.

Vaša oceľ v dobrých rukách.