Vaša oceľ
  v dobrých rukách.

Trvalá udržateľnosť a ochrana životného prostredia

Cena za ochranu životného prostredia a trvalosť.

Vedeli ste vôbec, že Wiegel bola ako prvá žiarová pozinkovňa vyznamenaná cenami za životné prostredie? Už v roku 1991 získal Wiegel cenu životného prostredia mesta Norimberg a v roku 1994 medailu životného prostredia slobodného štátu Bavorska.

S najmodernejšími zariadeniami

minimalizovať znečisťovanie životného prostredia a spotrebu energie. Žiarové zinkovanie je najtrvalejšia a najekologickejšia ochrana proti korózii. S uzatvorenými materiálovými cyklami a najmodernejšou filtračnou technikou sa Wiegel postaral o to, aby sa životné prostredie počas výroby zaťažovalo čo najmenej a aby sa použitá energia optimálne využila.

Wiegel je hrdý,

že nepoužíva len najtrvalejšie a najekologickejšie zariadenia na spracovanie a procesy, ale že so žiarovým zinkovaním sa zameriava na najtrvalejšiu a najekologickejšiu ochranu proti korózii. A Wiegel žije s touto požiadavkou nielen v niektorých ukážkových závodoch. Štandardy spoločnosti Wiegel pre trvalú udržateľnosť a ochranu životného prostredia platia bez výnimky vo všetkých závodoch a vo všetkých krajinách.

Vaša oceľ v dobrých rukách.