Vaša oceľ
  v dobrých rukách.

Prečo Wiegel?

Jednoducho, osobne, priamo.


Chceme vás odbremeniť. Tým, že vám celkom individuálne poradíme a sprehľadníme komplexné procesy. Tým, že sa o vašu oceľ postaráme tak, ako by bola naša vlastná. Tým, že prevezmeme osobnú zodpovednosť, aby ste sa mohli úplne koncentrovať na svoj obchod.

Wiegel nie je koncern bez duše

a vy nebudete čakať na kontaktnej linke nejakého callcentra. Vážime si osobný kontakt, osobnú spoľahlivosť a osobnú zodpovednosť. Preto sme našu spoločnosť vybudovali tak, aby ste sa podľa možnosti vždy bez obchádzky mohli skontaktovať priamo s odborníkmi priamo na mieste. A aby ste vždy mali dôvernú kontaktnú osobu, ktorá vás bude sprevádzať všetkými vašimi projektmi.. A aby ste vždy mali dôvernú kontaktnú osobu, ktorá vás bude sprevádzať všetkými vašimi projektmi.

Priamy prístup

k výkonnosti celého združenia Wiegel. Prostredníctvom vášho osobného kontaktného partnera priamo na mieste vo vašom závode Wiegel máte zároveň prístup k celému spektru výkonov všetkých závodov Wiegel. Tak spojíte výhody blízkosti miesta s rozsiahlou ponukou výkonov medzinárodne činnej spoločnosti.

Tradícia ako povinnosť.

A my veríme, že to celé je v duchu Hansa Wiegela, ktorý v roku 1950 založil jadro spoločnosti. Hlboký pohľad do očí a silné stisknutie ruky malo pre neho väčšiu hodnotu ako tá najlepšia zmluva. Remeslo Hansa Wiegela žije v jeho rodinnej firme naďalej a z malej kováčskej dielne z roku 1950 sa stala jedna z najúspešnejších žiarových zinkovní Európy.

Vaša oceľ v dobrých rukách.