Vaša oceľ
  v dobrých rukách.

Priehradové stožiare

Oceľové priehradové stožiare na mieru

pre energetické zásobovanie, telekomunikácie, technológie veternej energie a techniku infraštruktúry. Dlhoročné skúsenosti, fundované know-how a maximálna precíznosť urobili zo závodu Wiegel Parey jedného z popredných výrobcov oceľových priehradových stožiarov v Európe.

Všade tam,

kde je dôležitá maximálna bezpečnosť fungovania, sú oceľové priehradové stožiare Wiegel prvou voľbou. Preukázaná kompetencia v spracovaní uhlovej ocele a výrobe priehradových stožiarov, spolu s manažmentom kvality s certifikátom TÜV podľa DIN EN ISO 9001 a kvalifikáciou výrobcu na zváranie oceľových konštrukcií zaručuje spoľahlivé splnenie všetkých požiadaviek kvality.

Od konštrukcií navrhovaných počítačovým programom (CAD)

až po najaktuálnejšie zváracie a montážne techniky, zabezpečujú najmodernejšie technické vybavenia nemennú kvalitu.

Od projektového poradenstva

cez realizáciu všetkých potrebných stavebných prác, až po montáž a zabezpečenie príslušenstva siaha spektrum výkonov závodu Wiegel Parey. Wiegel môže svojich zákazníkov účinne odbremeniť s ponukou realizácie na kľúč.

Wiegel vám pomôže aj pri údržbe

a oprave. Rozsiahly servis spoločnosti Wiegel siaha od inšpekcií objektov s protokolom o stave, cez údržbu a opravu vonkajších zariadení, kontajnerov, základov a veží, až po konečnú dokumentáciu.

Oceľové priehradové stožiare pre vedenie vysokého a stredného napätia

  • Stožiare pre 110 kV do 380 kV vedenia vysokého napätia
  • Stožiare pre 20 kV vedenia stredného napätia
  • Napájacie vedenie ako aj stožiare trolejového vedenia

Transformačné stanice

  • Stanice v konštrukciách priehradových stožiarov a plnostenných konštrukciách

Vysielacie veže v konštrukciách priehradových stožiarov

  • Výškové stupne od 8 – 84 m, variabilné možnosti obsadenia

Reklamné veže

Stožiare veterných elektrární

Dopravná technika

  • Protihlukové steny a zariadenia na ochranu a zabezpečenie dopravných ciest

Vaša oceľ v dobrých rukách.