Vaša oceľ
  v dobrých rukách.

Nemecko

Vaša oceľ v dobrých rukách.