Vaša oceľ
  v dobrých rukách.

Česko

Vaša oceľ v dobrých rukách.