Vaša oceľ
  v dobrých rukách.

Cena zinku

Čestný, prehľadný a vždy zrozumiteľný cenový systém

je našim cieľom. Pritom hrá cena zinku hlavnú úlohu. Sledujte tu mesačný aktuálny vývoj cien zinku.

01-2019: 2.420 €
02-2019: 2.560 €
03-2019: 2.690 €
04-2019: 2.820 €
05-2019: 2.610 €
06-2019: 2.510 €
07-2019: 2.370 €
08-2019: 2.230 €
09-2019: 2.319 €
10-2019: 2.370 €
11-2019: 2.400 €
12-2019: 2.250 €
01-2020: 2.270 €
02-2020: 2.160 €
03-2020: 2.010 €
04-2020: 1.920 €
05-2020: 1.990 €
06-2020: 1.940 €
07-2020: 2.050 €
08-2020: 2.170 €
09-2020: 2.210 €
10-2020: 2.210 €
11-2020: 2.390 €
12-2020: 2.350 €
01-2021: 2.350 €
02-2021: 2.420 €
03-2021: 2.465 €
04-2021: 2.490 €
05-2021: 2.560 €
06-2021: 2.645 €
07-2021: 2.645 €
08-2021: 2.670 €
09-2021: 2.735 €

Vaša oceľ v dobrých rukách.