Vaša oceľ
  v dobrých rukách.

Cena zinku

Čestný, prehľadný a vždy zrozumiteľný cenový systém

je našim cieľom. Pritom hrá cena zinku hlavnú úlohu. Sledujte tu mesačný aktuálny vývoj cien zinku.

01-2022: 3.490 €
02-2022: 3.550 €
03-2022: 3.990 €
04-2022: 4.290 €
05-2022: 4.070 €
06-2022: 3.920 €
07-2022: 3.630 €
08-2022: 3.890 €
09-2022: 3.740 €
10-2022: 3.550 €
11-2022: 3.480 €
12-2022: 3.550 €
01-2023: 3.650 €
02-2023: 3.550 €
03-2023: 3.390 €
04-2023: 3.190 €
05-2023: 2.930 €
06-2023: 2.750 €
07-2023: 2.700 €
08-2023: 2.730 €
09-2023: 2.880 €
10-2023: 2.850 €
11-2023: 2.850 €
12-2023: 2.800 €
01-2024: 2.580 €

Vaša oceľ v dobrých rukách.