Vaša oceľ
  v dobrých rukách.

Cena zinku

Čestný, prehľadný a vždy zrozumiteľný cenový systém

je našim cieľom. Pritom hrá cena zinku hlavnú úlohu. Sledujte tu mesačný aktuálny vývoj cien zinku.

01-2018: 2.960 €
02-2018: 2.990 €
03-2018: 2.770 €
04-2018: 2.790 €
05-2018: 2.700 €
06-2018: 2.840 €
07-2018: 2.440 €
08-2018: 2.350 €
09-2018: 2.260 €
10-2018: 2.470 €
11-2018: 2.480 €
12-2018: 2.440 €
01-2019: 2.420 €
02-2019: 2.560 €
03-2019: 2.690 €
04-2019: 2.820 €
05-2019: 2.610 €
06-2019: 2.510 €
07-2019: 2.370 €
08-2019: 2.230 €
09-2019: 2.319 €
10-2019: 2.370 €
11-2019: 2.400 €
12-2019: 2.250 €
01-2020: 2.270 €
02-2020: 2.160 €
03-2020: 2.010 €
04-2020: 1.920 €
05-2020: 1.990 €
06-2020: 1.940 €
07-2020: 2.050 €
08-2020: 2.170 €
09-2020: 2.210 €
10-2020: 2.210 €
11-2020: 2.390 €
12-2020: 2.350 €

Vaša oceľ v dobrých rukách.