Vaša oceľ
  v dobrých rukách.

Cena zinku

Čestný, prehľadný a vždy zrozumiteľný cenový systém

je našim cieľom. Pritom hrá cena zinku hlavnú úlohu. Sledujte tu mesačný aktuálny vývoj cien zinku.

[Chart - Zinkpreis]

01-2017: 2.730 €
02-2017: 2.930 €
03-2017: 2.785 €
04-2017: 2.618 €
05-2017: 2.550 €
06-2017: 2.452 €
07-2017: 2.635 €
08-2017: 2.660 €
09-2017: 2.790 €
10-2017: 2.940 €
11-2017: 2.970 €
12-2017: 2.900 €
01-2018: 2.960 €
02-2018: 2.990 €
03-2018: 2.770 €
04-2018: 2.790 €
05-2018: 2.700 €
06-2018: 2.840 €
07-2018: 2.440 €
08-2018: 2.350 €
09-2018: 2.260 €
10-2018: 2.470 €
11-2018: 2.480 €
12-2018: 2.440 €
01-2019: 2.420 €
02-2019: 2.560 €
03-2019: 2.690 €
04-2019: 2.820 €
05-2019: 2.610 €
06-2019: 2.510 €
07-2019: 2.370 €
08-2019: 2.230 €
09-2019: 2.319 €
10-2019: 2.370 €
11-2019: 2.400 €
12-2019: 2.250 €

Vaša oceľ v dobrých rukách.